PRIVACYVERKLARING VAN HARMAN

Ingangsdatum: 1 mei 2018

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij de informatie gebruiken en openbaar maken die wij over u verzamelen wanneer u onze website, producten, toepassingen of services gebruikt waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen (gezamenlijk de ‘Services’ genoemd). Onze services lopen sterk uiteen, dus zijn sommige aanvullende beleidsregels van toepassing. Deze aanvullende beleidsregels zijn beschikbaar met de betrokken services, en deze aanvullende beleidsregels zullen onderdeel vormen van uw overeenkomst met ons als u deze services gebruikt.

Ten behoeve van de toepassing van de geldende EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en tenzij anders vermeld, is Harman de gegevensbeheerder en is het bedrijf verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgenomen in onze gebruiksvoorwaarden op https://www.harman.com/terms-use. Lees beide documenten zorgvuldig door aangezien zij belangrijke informatie over uw gebruik van de services bevatten. Als u onze privacyverklaring of onze gebruiksvoorwaarden niet begrijpt, neem dan contact met ons op met behulp van de onderstaande informatie.

BELANGRIJKSTE DEFINITIES

‘Geaggregeerde informatie’ is informatie die is gecombineerd met informatie over andere gebruikers en geanalyseerd en beoordeeld als geheel, zodanig dat redelijkerwijs geen enkel individu kan worden geïdentificeerd. Geaggregeerde informatie kan bijvoorbeeld een verklaring omvatten dat ‘50% van onze gebruikers in de afgelopen maand de mobiele app heeft gebruikt’.

Cookies’ zijn tekstbestanden, gewoonlijk klein van formaat, die door een webserver op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma’s of het overbrengen van virussen naar uw computer. Cookies worden alleen aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, hetzij alleen of in combinatie met andere gegevens. Persoonsgegevens omvatten geen geaggregeerde informatie of andere anonieme, door Harman verzamelde informatie (met inbegrip van metagegevens) die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, zelfs indien deze informatie is afgeleid van uw persoonsgegevens.

Gebruiksgegevens’ is informatie over hoe u gebruikmaakt van de services, zoals uw browsertype, domeinen, bekeken pagina's, duur en informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de services.

Webbakens’ (ook wel ‘doorzichtige GIF’s’ en ‘pixeltags’ genoemd) zijn kleine codefragmenten die zijn opgenomen in webpagina’s of e-mails en die worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker van een website of een ontvanger van een e-mail in de gaten te houden.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer wij onze producten leveren, marketingactiviteiten uitvoeren, feedback verzamelen, klanten ondersteunen, productbestellingen vervullen en onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De persoonsgegevens die wij verzamelen variëren afhankelijk van of u onze sites, producten of andere services gebruikt.

Tot de informatie die u aan ons verstrekt tijdens het registreren of wanneer u uw account of profiel instelt, behoren onder andere uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, verblijfsland en andere informatie die ons kan helpen u beter van dienst te zijn bij het leveren van de services.

Wij verzamelen mogelijk ook informatie over uw gebruik van onze service, zoals hoe u een bepaalde service gebruikt. Deze informatie omvat:

 • Apparaatspecifieke informatie. Wij verzamelen apparaatspecifieke informatie (zoals uw hardwaremodel, besturingssysteemversie, unieke apparaat-ID’s en mobiele netwerkinformatie).
 • Logboekinformatie. Wanneer u gebruikmaakt van onze services, verzamelen en bewaren wij automatisch bepaalde gegevens in serverlogboeken, zoals gebruiksgegevens, gebruiksdetails en gebeurtenisinformatie voor apparaten (bijvoorbeeld crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en doorverwijzings-URL.)
 • Locatie-informatie. Mogelijk verzamelen en verwerken wij informatie over uw daadwerkelijke locatie. Wij gebruiken verschillende technologieën om de locatie te bepalen, waaronder IP-adres, GPS en andere sensoren. Als onze service bijvoorbeeld rij-instructies, verkeersinformatie, aanbevelingen voor bedrijven bij u in de buurt en soortgelijke services kan bieden, dan verzamelen wij mogelijk de realtime of gecompileerde geografische gegevens van uw apparaat om deze service aan u te kunnen bieden.
 • Unieke toepassingsnummers. Bepaalde services hebben een uniek toepassingsnummer. Dit nummer en deze informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de toepassing) kunnen ons op het moment van installatie of update worden toegezonden.
 • Informatie die wij verzamelen als u bent aangemeld bij onze services kan aan uw account worden gekoppeld. Als informatie aan uw account is gekoppeld, behandelen wij deze als persoonlijke informatie.

Behalve voor de bovengenoemde doeleinden, gebruiken wij uw persoonsgegevens tevens voor:

 • Communicatie met u. Het verkrijgen van uw naam om met u te kunnen communiceren en om u te kunnen identificeren als een gebruiker van de website of het product.
 • Verificatie van uw identiteit. Mogelijk gebruiken wij uw persoonsgegevens om te verifiëren wie u bent. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen controleren of u ouder bent dan 18 jaar of toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd om de website of het product te gebruiken.
 • Toezending van marketingmateriaal. Wij sturen u mogelijk marketingmaterialen, zoals promotionele e-mails of catalogi, om u op de hoogte te houden van onze aanstaande productintroducties. In het algemeen moet u zich specifiek aanmelden voor het ontvangen van onze marketingmaterialen en u kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om geen materialen meer te ontvangen. Zie UW KEUZEN hieronder voor meer informatie over hoe u kunt afzien van het ontvangen van dergelijke materialen.
 • Beantwoording van uw vragen en vervulling van uw verzoeken. Mogelijk sturen wij u mededelingen op uw verzoek of anders met uw toestemming.
 • Levering van ondersteuning en ontvangst van feedback. Mogelijk vragen wij om persoonsgegevens om u ondersteuning te kunnen bieden. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die verband houden met uw feedback.
 • Verwerking van uw transacties. Mogelijk gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens het doen van een aankoop om uw gebruik van een geldige creditcard (of andere geautoriseerde betalingsmogelijkheden) te bevestigen, uw betaling via creditcard (of andere geautoriseerde betalingsmogelijkheden) te verwerken en u de producten toe te sturen.

Wij verzamelen tevens niet-beschrijvende, niet-identificeerbare statistische informatie over hoeveel bezoekers van onze services gebruikmaken, hoe onze gebruikers gebruikmaken van de services, hoe onze gebruikers toegang verkrijgen tot bepaalde inhoud die beschikbaar is op onze services, hoelang onze gebruikers toegang hebben tot bepaalde inhoud, tot welke inhoud onze gebruikers toegang hebben en wat de voorkeuren en instellingen van onze gebruikers zijn bij bepaalde services. Wij gebruiken deze geaggregeerde informatie voor statistische analyse van hoe gebruikers de services benutten, zodat wij onze services kunnen verbeteren.

TECHNOLOGIEËN VOOR GEGEVENSVERZAMELING

Wij gebruiken cookies, webbakens en andere technologieën voor gegevensverzameling (gezamenlijk ‘technologieën voor gegevensverzameling’ genoemd) om u een betere ervaring te bieden bij het gebruik van de services. Technologieën voor gegevensverzameling helpen u bij het aanmelden bij de services, onthouden uw instellingen en voorkeuren, helpen ons uw informatie veilig op te slaan en stellen onze partners in staat advertenties voor onze producten en services te leveren, met inbegrip van advertenties die specifiek op uw interesses zijn afgestemd. Hoewel de technologieën voor gegevensverzameling die wij gebruiken van tijd tot tijd kunnen veranderen, vallen zij gewoonlijk uiteen in de volgende categorieën:

 • Verificatie. Wij gebruiken cookies om uw account te verifiëren en te bepalen wanneer u bent aangemeld, zodat wij het u gemakkelijker kunnen maken om toegang tot de services te krijgen en u de passende ervaring en functies te tonen.
 • Beveiliging en productintegriteit. Wij gebruiken cookies om ons te helpen uw account en informatie te beschermen en veilig te houden. Wij gebruiken tevens cookies om activiteiten tegen te gaan die in strijd zijn met onze beleidsregels of die anderszins afbreuk doen aan ons vermogen om onze services te leveren.
 • Reclame, inzichten en metingen. Wij gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven voor bedrijven en andere organisaties aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de producten, services of doelen die zij promoten. Wij gebruiken tevens cookies om te helpen bij het meten van de prestaties van reclamecampagnes voor bedrijven die gebruikmaken van de services. Cookies helpen ons advertenties aan te bieden en resultaten te meten op verschillende browsers en apparaten die worden gebruikt door dezelfde persoon.
 • Sitefuncties en services. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit in te schakelen die ons helpt om de services te leveren en om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, inclusief om u te voorzien van relevante inhoud voor uw locatie.
 • Analyse en onderzoek: Wij gebruiken cookies om beter inzicht te krijgen in hoe mensen de website gebruiken, zodat wij de services kunnen verbeteren. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Google Analytics, dat cookies gebruikt om uw interacties met onze services bij te houden. Google verzamelt vervolgens die informatie en meldt deze aan ons, zonder individuele gebruikers te identificeren. Deze informatie helpt ons onze services te verbeteren zodat wij gebruikers zoals u beter van dienst kunnen zijn. Breng, voor meer informatie over Google Analytics, een bezoek aan https://support.google.com/analytics.

Hoewel de meeste browsers en apparaten cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling standaard accepteren, staan hun instellingen gewoonlijk toe om cookies te wissen of te weigeren. Als u cookies uitschakelt, zijn sommige functies van onze services mogelijk niet beschikbaar of werken niet naar behoren.

Op interesses gebaseerde reclame: Mogelijk gebruiken wij leveranciers voor het aanbieden van advertenties namens ons op het internet. Deze reclameleveranciers verzamelen mogelijk (via het gebruik van technologieën voor gegevensverzameling) niet-identificeerbare informatie over uw bezoeken aan en interacties met onze services. Bovendien kunnen onze leveranciers ook de informatie over uw bezoeken aan andere websites gebruiken om gerichte advertenties te verstrekken voor producten en services die beschikbaar zijn via ons. Als u meer informatie wilt over deze praktijk, brengt u een bezoek aan het Network Advertising Initiative (NAI) op http://optout.networkadvertising.org/#!/.

Opmerking: Sommige webbrowsers bevatten een functie ‘Niet volgen’ (DNT) die aangeeft aan de websites die u bezoekt dat u uw online activiteit niet wilt laten volgen. Veel websites en toepassingen, met inbegrip van onze services, reageren momenteel niet op DNT-signalen van webbrowsers omdat dergelijke signalen nog niet uniform zijn. Breng, voor meer informatie over DNT-signalen, een bezoek aan http://allaboutdnt.com.

UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Omdat wij weten dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn, delen wij uw informatie mogelijk om de reden(en) die aan u worden gemeld op het moment waarop wij deze verzamelen, met uw toestemming, en op de volgende manieren:

 • Op uw aanwijzing. Wij delen uw informatie met derden als en indien u ons daarom vraagt. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vragen uw persoonsgegevens te delen als u interacties wilt aangaan met andere gebruikers of bepaalde informatie wilt plaatsen op sociale media.
 • Met onze leveranciers. Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met onze leveranciers indien dit nodig is om hen in staat te stellen services aan ons te leveren. Leveranciers zijn derde partijen (andere bedrijven en individuen) die de uitvoering en het onderhoud van onze services ondersteunen.
 • Met onze partners. Mogelijk staan wij bepaalde derde partijen, zoals autofabrikanten of fabrikanten van consumentenelektronica, toe onderdelen van onze services te integreren in hun eigen apparaten en software. Deze derde partijen zullen ons platform gebruiken om toegang te krijgen tot uw informatie om onze services op hun apparaat of software te leveren. Mogelijk kiezen zij ervoor uw informatie bij het gebruik van ons platform buiten ons medeweten te verzamelen of gebruiken. Deze derde partijen zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen privacybeleid en -praktijken. Bovendien verzamelen wij mogelijk informatie over deze apparaten of software van derde partijen die u gebruikt om ons te helpen basisfuncties van onze services te leveren.
 • Met entiteiten die ons gemeenschappelijke eigendom zijn. Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens met andere bedrijven onder gemeenschappelijk eigendom en controle van Harman. Hierbij zijn mogelijk onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappij of enige andere dochterondernemingen waarvan onze moedermaatschappij eigenaar is inbegrepen. Wij doen dit om u een betere service te bieden en uw ervaring te verbeteren.
 • Voor juridische doeleinden Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens indien dit redelijkerwijs nodig is om de wet na te leven of mee te werken aan een juridische procedure (inclusief een bevel van een rechtbank, een regeringsbesluit of een dagvaarding) voor het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, veiligheids- of technische problemen, voor het afdwingen van deze privacyverklaring en/of de gebruiksvoorwaarden en voor het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Harman, onze gebruikers en/of het publiek.
 • Tijdens een bedrijfstransactie. Indien Harman is betrokken bij een fusie, overname, financiering of verkoop van bedrijfsonderdelen of activa, kan verzamelde informatie van en over gebruikers worden overgebracht naar een of meer derde partijen die zijn betrokken bij deze transactie en is, na deze overdracht, mogelijk het privacybeleid van de desbetreffende derde partij bepalend voor het verdere gebruik van de informatie.

UW KEUZES

Uw voorkeuren met betrekking tot ons gebruik van uw informatie zijn belangrijk voor ons en, waar mogelijk, streven wij ernaar ons hieraan te houden. Wij bieden u de volgende keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Raadpleeg de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.
 • Afzien van marketingcommunicatie. U kunt afzien van marketingcommunicatie door uw voorkeur aan te geven bij aanmelding voor onze services. U kunt ook contact met ons opnemen om af te zien van onze marketingcommunicatie.
 • Beheren van cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling. U hebt een aantal opties voor het bepalen of beperken van hoe wij en onze leveranciers cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling gebruiken, onder andere bij reclameactiviteiten:
 • U kunt op elk gewenst moment voorkomen dat wij locatiegegevens verzamelen door de functionaliteit voor locatietracering van uw apparaat uit te schakelen.
 • U kunt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics door de invoegtoepassing voor uitschrijving in de browser van Google te installeren.
 • Als u wilt afzien van op interesses gebaseerde reclame, kunt u een bezoek brengen aan http://optout.networkadvertising.org/#!/ en de instructies van het NAI op het scherm volgen. Houd er rekening mee dat als u besluit af te zien van op interesses gebaseerde reclame via het NAI, u nog steeds reclame ontvangt, maar dat deze niet op uw interesses is afgestemd. Bovendien moet u, als u afziet van op interesses gebaseerde reclame via het NAI en later uw cookies verwijdert, een andere browser gebruikt of een nieuw apparaat aanschaft, opnieuw afzien van op interesses gebaseerde reclame.
 • Als u op Facebook of in Google wilt afzien van advertenties die op uw interesses zijn afgestemd, gebruikt u uw instellingen in Facebook of Google Ads.
 • Controleer uw mobiele apparaat op instellingen die advertenties beheren op basis van uw interacties met de toepassingen op uw apparaat. Schakel bijvoorbeeld op uw iOS-apparaat de instelling ‘Tracering van advertenties beperken’ en op uw Android-apparaat de instelling ‘Afzien van personalisatie van advertenties’ in.

UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij gebruiken redelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot encryptietechnologieën en verificatiehulpmiddelen. Houd er echter rekening mee dat gegevens die via het internet worden overgebracht nooit 100% veilig zijn en dat informatie die online bekend wordt gemaakt eventueel kan worden verzameld en gebruikt door andere partijen dan de beoogde ontvanger. Het resultaat is dat, hoewel we ernaar streven uw informatie te beschermen, wij niet kunnen garanderen of waarborgen dat informatie die u naar of vanuit onze services verzendt absoluut veilig is.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

Wij beheren onze services via onze teams over de hele wereld, met inbegrip van onze teams in de Verenigde Staten, India en de Europese Unie. Wij erkennen dat de wetten voor gegevensbescherming van land tot land kunnen verschillen en mogelijk niet overal hetzelfde beschermingsniveau bieden. Als u van buiten de Verenigde Staten onze services bezoekt of contact met ons opneemt, moet u er rekening mee houden dat (i) alle gegevens die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten en andere landen waar onze teams zich bevinden; en (ii) dat door het gebruik van onze services of het verstrekken van informatie, u uitdrukkelijk toestemt in de overdracht naar en verdere verwerking in de Verenigde Staten en andere landen waar onze teams zich bevinden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens, neemt u contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

PRIVACY VAN KINDEREN

Wij respecteren de privacy van kinderen. Onze services zijn niet bedoeld voor een publiek dat jonger is dan 16 jaar. Wij verzamelen niet met opzet persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u denkt dat wij informatie van uw kind hebben verzameld; wij zullen er zorg voor dragen dat deze informatie wordt verwijderd.

UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN

Volgens de Californische wetten kunnen inwoners van Californië ons vragen of wij persoonsgegevens hebben bekendgemaakt aan een derde partij voor de rechtstreekse marketingdoeleinden van deze derde partij. Wij verkopen of delen uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming met externe bedrijven voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden. Inwoners van Californië die meer informatie willen over onze naleving van deze wetten of die vragen of bezorgdheden hebben over onze privacypraktijken en -beleid, kunnen altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie.

KOPPELINGEN EN SERVICES VAN DERDE PARTIJEN

Wij bieden koppelingen naar websites van derde partijen die worden geëxploiteerd door organisaties die niet zijn geaffilieerd met Harman. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan organisaties die dergelijke gekoppelde websites van derde partijen exploiteren. De privacypraktijken van deze organisaties worden niet door ons beoordeeld of ondersteund, en wij zijn hiervoor ook niet verantwoordelijk. Wij moedigen u aan de privacyverklaringen door te nemen van alle websites die u bezoekt. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor informatie die door Harman is verzameld via de services.

Ve Interactive Benelux

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Van tijd tot tijd passen wij deze privacyverklaring mogelijk aan om hierin nieuwe technologie, industriepraktijken of wettelijke voorschriften op te nemen of voor andere doeleinden. Indien wij materiële veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring die van invloed zouden zijn op voortzetting van uw gebruik van de services, zullen wij redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen (ook via e-mail, pushberichten en/of door plaatsing van een kennisgeving rechtstreeks naar uw account) en vragen wij u ook mogelijk om uw toestemming te bevestigen voor de wijzigingen wanneer u zich de volgende keer aanmeldt bij de services. Door gebruik te blijven maken van de service na een dergelijke kennisgeving en/of toestemming, gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan de gewijzigde privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met onze wijzigingen in de privacyverklaring, is uw enige rechtsmiddel de stopzetting van het gebruik van de services.

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij staan open voor uw vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid. U kunt ook contact met ons opnemen om uw privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving uit te oefenen. U kunt als volgt contact met ons opnemen:

ELEKTRONISCH


SCHRIFTELIJK

Harman International Industries, Incorporated

400 Atlantic Street, 15th Floor

Stamford, CT 06901, VS

+1.203.328.3500

Gebruiksvoorwaarden

Breng een bezoek aan onze Gebruiksvoorwaarden, die andere voorwaarden bevatten waaraan uw gebruik van de services is onderworpen. 

E-mail ons op privacy@harman.com


There is no content on the page.
Bekijk ons privacybeleid